Om Fyns LU

 
Hvad er LandboUngdom – LU for en størrelse…?

Hvordan hænger Fyns LandboUngdom sammen…?

Hvad er LandboUngdom, en foreningen…?

Hvad kan LandboUngdom…?

Hvilken slags organisation er LandboUngdom…?
 

Alle disse spørgsmål, og mange flere er tit nogle spørgsmål alle omkring LandboUngdom går rundt med men uden rigtig at finde svaret.. Derfor her en lille slags LU – INFO som gerne skulle kunne svare på en appetitlig måde.


Fyns LandboUngdom

Fyns LandboUngdom består af fire lokalforeninger, som afgrænses af de gammel kommune grænser rundt på øen som vist på kortet. De fire lokalforeninger består hver især af en bestyrelses på 9 medlemmer, samt evt. 3 suppleanter. Disse bestyrelser danner rammerne for den lokale LandboUngdom forening, det er denne bestyrelses som skaber aktiviteterne og arrangementerne i dit lokalområde. 

Udover lokalforeningerne er regionen Fyn. Regionen Fyn også kaldet Fyns LandboUngdom, samler hele Fyn sammen og laver aktiviteter for hele regionen, samt har et regionskontor til at tage sig af ungdoms- og foreningsarbejde. Bl.a. med at lave medlemsprogrammer, større aktivitets arrangementer, kurser og PR arbejde for hele LandboUngdom på Fyn.
Regionen Fyn består af en regionsbestyrelses, som nedsættes af de fire lokal foreningsformænd, samt et øvrigt medlem fra hver af de fire lokalforeninger. Derudover vælges Fyns LandboUngdoms formand på det årlige årsmøde.
 
 
Gult område dækkes af Nordvestfyns Landboungdom

Mørkegrønt område dækkes af Sydfyns Landboungdom

Rødt område dækkes af Vestfyns Landboungdom

Blåt område dækkes af Østfyns Landboungdom

LandboUngdoms opbygning

LandboUngdom er rent faktisk en ret stor organisation. Organisationen er bygget op omkring medlemmerne, i flere niveauer. Som lige beskrevet består LandboUngdom af lokalforeningerne og derover regionerne. Derefter over regionerne er så landsledelsen som står for afholdelsen af de landsdækkende arrangementer og ulands kontakt. Som øverste myndighed er det landsdækkende årsmøde, hvor landsledelsen og den landsdækkende formand bliver valgt. Landsledelsen varetager opgaver for landsorganisationen og har landssekretariat tilknyttet. Landsledelsen sætter i samarbejde med regionerne de overordnet linjer for det fremadrettede arbejde og udviklingen i LandboUngdom.
 

Hvad er LandboUngdom

LandboUngdom er en ungdomsforening for alle unge i hele landet. Primært unge fra landområderne, og med hovedvægt med unge fra landbrugserhvervet. LandboUngdom skaber faglige og sociale aktiviteter for unge, samt skaber sociale netværk og er medvirkende til at personlighedsudvikle mange unge.
LandboUgdom kan give dig et kæmpe netværk af nye venner på omkring 4.000 medlemmer, som ikke kun er landbrugsfikserede men som er en bred vifte af unge i landområderne. LandboUngdom kan give dig en kæmpe personligheds udvikling igennem vores kurser, og samtidig give dig et sammenhold og socialt netværk som du ikke finde i ret mange andre foreninger. Vi er i LandboUngdom kanon gode til at skabe store og fælles arrangementer hvor vi skaber et sammenhold, og dermed sammen får en super aha oplevelse!

LandboUngdom er på lokalplan en kanon aktivitets forening, som skaber netværk og sammenhold. Men samtidig er LandboUngdom på landsplan en forening og organisation som er med til at påvirke og tale i de unges sag i landbrugserhvervet. I forbindelse med fx landbrugsuddannelsen, og de unges vilkår i forbindelse med etablering i landbrugserhvervet.
 

Som medlem i Fyns LandboUngdom

Som medlem i Fyns LandboUngdom, skal du huske på at du altid har mulighed for at deltage i alle arrangementer på hele Fyn, ja sågar i hele landet hvis du finder et spændende arrangement i Jylland er det bare med at komme af sted, selvom du er medlem i en af de lokaleforeninger på Fyn.


Sider du hjemme og ikke har mulighed for at komme med til et arrangement fordi du mangler transport. Så er vi altid klar i de lokale bestyrelser til at komme at tage dig med til arrangementerne. Så mangler du transport kontakt da det lokale bestyrelses medlem, så finder vi køre lejlighed til dig.

Som medlem har du også muligheden for at komme med i din lokale bestyrelse, hvis du skulle have interesse i at deltage i planlægningen i af din lokalforenings arbejde og præge arrangementerne. Hvis du syntes en bestyrelsespost er lige voldsomt nok, kunne et af vores udvalg evt. være interessant.


Hvor du som udvalgsmedlem kan være med til at præge fx dette sommerprogram i bladudvalget. Disse udvalg og bestyrelses poster, bliver valgt først på året til lokalforeningernes generelforsamlinger. Har du interesse før generelforsamlingerne er du velkommen til at kontakte din lokaleforening.
LandboUngdom er en kanon forening, med en masse muligheder, som bare venter derude på dig. Så bare kom af sted så tager vi godt i mod dig. Vi ses derude..

Tekst Johan Bebe

Joomla Templates